Vicente Allo Barona e Vanesa Lage Carreira, axentes da Policía Nacional - 2015